Αυτοματιστής

Πληρης Απασχοληση @Jobistas Recruiter δημοσιεύτηκε 1 μήνα πριν

Περιγραφή εργασίας

 

To Jobistas.gr αναζητά για λογαριασμό πελάτη του, μεγάλης εταιρείας τροφίμων στην περιοχή της Καρδίτσας Αυτοματιστή.

 

Αρμοδιότητες :

 • Βασικός έλεγχος σε προβλήματα σχετιζόμενα με τον προγραμματισμό των μηχανών και δοκιμή πεδίου
 • Εξοικείωση με Ηλεκτρικά Σχέδια, Schematics and Line Diagrams
 • Βασική γνώση και κατανόηση PLC, θα ήταν επιθυμητή
 • Συμμετοχή και διασφάλιση ότι ηλεκτρονικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά (όπως sensors, photocells, transmitters), ότι είναι βαθμονομημένοι και καλωδιωμένοι σωστά
 • Συμμετοχή στην βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
 • Μέτρηση δεικτών παραγωγής και παρακολούθηση της παραγωγικότητας
 • Συμμετοχή στην διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων
 • Συμμετοχή στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της παραγωγικής γραμμής
 • Ικανότητα συνεργασίας σε διάφορες ομάδες εργασίας
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Εταιρίας
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων με αυτοπεποίθηση

 

Βασικές Απαιτήσεις :

 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου
 • Δυνατότητα εργασίας μέσα σε μια ομάδα και αποδοχή ευθύνης
 • Στοχοπροσήλωση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)

 

Παροχές:

 • Υψηλές αποδοχές
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα πολύ δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Έξοδα μεταφοράς, επικοινωνίας ακόμη και διαμονής αναλόγως του προφίλ του/ης υποψηφίου/ας.