Βοηθός Λογιστή / Λογιστής

Πληρης Απασχοληση @ADI Accounting Services δημοσιεύτηκε 2 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται Βοηθός λογιστή/Λογιστής για πλήρη απασχόληση από το λογιστικό γραφείο ADI Accounting Services στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

 

Αρμοδιότητες:

  • Τήρηση απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων
  • Περιοδική τακτική ενημέρωση των πελατών για τα οικονομικά αποτελέσματα τους , καθώς και για τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
  • Έλεγχος, Σύνταξη και Υποβολή των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ , Παρακρατούμενων Φόρων, Listing, INTRASTAT κλπ )
  • Eργασίες κλεισίματος χρήσης, σύνταξη Ισολογισμού και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ν , Ε3 κλπ)
  • Λοιπές λογιστικές εργασίες

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία έτη σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Προσφέρεται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Σχετικές εργασίες