Βοηθός Λογιστή – Κέντρο Θεσσαλονίκης

Πληρης Απασχοληση @ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΕ δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Το λογιστικό γραφείο Πρόβλεψη ΑΕ, με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναζητά Βοηθό Λογιστή για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα Προσόντα :

• Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης.
• Γνώση καταχωρήσεων Γ’ κατηγορίας.
• Γνώση προγραμμάτων ERP.
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ & Excel.
• Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency).
• Ικανοποιητική γνώση λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
• Άριστη διαχείριση χρόνου και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
• Έμφαση στην λεπτομέρεια και υπευθυνότητα

Σχετικές εργασίες