Βοηθός Λογιστή – Υπάλληλος Μισθοδοσίας

Πληρης Απασχοληση @ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. δημοσιεύτηκε 1 εβδομάδα πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται Βοηθός λογιστή – Υπάλληλος Μισθοδοσίας για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Άριστη Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
  • Υπολογισμός Μισθοδοσίας και Υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ

Επιθυμητά Προσόντα

  • Τήρηση απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων
  • Έλεγχος ,Σύνταξη και Υποβολή των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ , Παρακρατούμενων Φόρων , INTRASTAT κλπ ) ,
  • Υποστήριξη στις εργασίες κλεισίματος χρήσης, σύνταξη Ισολογισμού και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων  νομικών προσώπων (Έντυπα Ν , Ε3 κλπ)
  • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ε9 και Μισθωτηρίων Συμβολαίων
  • Χειρισμός προγραμμάτων EPSILONNET

Σχετικές εργασίες