Βοηθός λογιστή

Πληρης Απασχοληση @δομή δημοσιεύτηκε 4 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Το λογιστικό γραφείο Δομή, με έδρα στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, αναζητά Βοηθό Λογιστή.

Απαραίτητα Προσόντα:

Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο ή Λογιστική Εταιρεία
Γνώσεις τήρησης βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας
Γνώση κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ
Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ-VIES

Επιθυμητά Προσόντα:

Γνώση του λογιστικού προγράμματος EpsilonNet
Γνώσεις Μισθοδοσίας
Πτυχίο AΕΙ/TEI Λογιστικής/Οικονομικών Επιστημών

Η εταιρεία προσφέρει:

Ικανοποιητικό μισθό αναλόγως των προσόντων
Άριστες συνθήκες εργασίας
Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Πλήρη απασχόληση πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή

Σχετικές εργασίες