Βοηθός Λογιστή

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται Βοηθός λογιστή/Λογιστής για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στην περιοχή των Αχαρνών.

 

Αρμοδιότητες

  • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των εταιριών για επίβλεψη των λογιστικών εργασιών (Έλεγχος καταχωρήσεων , συμφωνίες εμπορικού-λογιστικού κυκλώματος, καταχωρήσεις σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, Μητρώο Παγίων , κλπ)
  • Τήρηση απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων
  • Περιοδική τακτική ενημέρωση των πελατών για τα οικονομικά αποτελέσματα τους , καθώς και για τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
  • Έλεγχος ,Σύνταξη και Υποβολή των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ , Παρακρατούμενων Φόρων , INTRASTAT κλπ ) ,
  • Υποστήριξη στις εργασίες κλεισίματος χρήσης, σύνταξη Ισολογισμού και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ν , Ε3 κλπ)

 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
  • Πολύ καλή γνώση Microsoft office

Σχετικές εργασίες