Βοηθός Λογιστή

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 4 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται Βοηθός Λογιστή για πλήρη απασχόληση σε εμπορική εταιρία στην περιοχή των  Τρικάλων.

Αρμοδιότητες

 • Συγκέντρωση, έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών
 • Καταχώρηση και συμφωνία τραπεζών
 • Παρακολούθηση αδειών
 • Συμφωνία πελατών-προμηθευτών και ορθή παρακολούθηση των υπολοίπων
 • Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών
 • Συνεργασία με τον εξωτερικό Λογιστή για τον υπολογισμό ΦΠΑ και λοιπών φόρων, καθώς και δηλώσεις listing, intrastat κλπ
 • Τήρηση ταμείου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Καλή γνώση των ΕΛΠ και της φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα εργασίας υπό απαιτητικές συνθήκες