Βοηθός Προέδρου

δημοσιεύτηκε 1 μήνα πριν

Περιγραφή εργασίας

Το Jobistas.gr αναζητά για λογαριασμό πελάτη του, καταξιωμένη Λογιστική εταιρεία στη Νότια Αττική  Βοηθό Προέδρου. Η θέση απαιτεί σωστή
διαχείριση του χρόνου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα και
ενσυναίσθηση του καθήκοντος.

Αρμοδιότητες
• Λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ των στελεχών, των υπαλλήλων, των
πελατών και άλλων εξωτερικών συνεργατών
• Διαχειρίζεται τη ροή πληροφοριών με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
• Διαχειρίζεται τα προγράμματα της διοίκησης και οργανώνει συναντήσεις
• Κανονίζει τα ταξίδια και τη διαμονή
• Επιβλέπει την απόδοση άλλων στελεχών
• Διαμορφώνει τις πληροφορίες για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία της
Διοίκησης – τα σημειώματα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις
παρουσιάσεις και τις εκθέσεις
• Κρατάει σημειώσεις κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων

Επιθυμητά Προσόντα
• Εργασιακή εμπειρία ως Executive Assistant, Personal Assistant ή σε
παρόμοιο ρόλο
• Άριστη γνώση MS Office
• Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
• Εξοικείωση με τις συσκευές και τις εφαρμογές γραφείου (π.χ. ηλεκτρονικά
ημερολόγια και συσκευές αντιγραφής)
• Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
• Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
• Αποτελεσματικότητα στην εργασία με έμφαση στην λεπτομέρεια
• Ευχάριστος χαρακτήρας
• Δυνατότητα άμεσης διεκπεραίωσης καθηκόντων

Παροχές
• Άριστο επίπεδο αμοιβών
• Σταθερό Εργασιακό Περιβάλλον
• Διαρκής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης

Σχετικές εργασίες