Διευθυντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ

@KSM δημοσιεύτηκε 1 εβδομάδα πριν

Περιγραφή εργασίας

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής  εταιρείας στην Αθήνα, με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναζητά

Διευθυντή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων στα παρακάτω:

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, επίβλεψη και παράδοση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία αναφορών
 • Εκτέλεση πληθώρας ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή καθώς και για τη συντήρηση την έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμβολή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών υλικών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Πιστοποίηση Project Management (PMI or PRINCE2 ή ισοδύναμη)
 • Σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών όποτε χρειαστεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε Διευθυντική θέση σχετική με έργα ΑΠΕ ή εμπειρία με έργα Μέσης τάσης, οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες περαιτέρω ανέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Σχετικές εργασίες