Εξωτερικοί Πωλητές

Πληρης Απασχοληση @KSM δημοσιεύτηκε 2 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας με δυναμική παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού που βοηθά τοπικές επιχειρήσεις να δημιουργούν ψηφιακά προγράμματα επιβράβευσης πελατών αναζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές / Πωλήτριες

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Καταγραφή και επίσκεψη δυνητικών πελατών στην περιοχή ευθύνης με σκοπό την πώληση των υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες.
 • Εντοπισμός, προσέγγιση και επίσκεψη σε δυνητικούς πελάτες.
 • Δημιουργία αναφορών πωλήσεων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση υπολογιστών και κινητών νέας γενιάς

 

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευχέρεια και καλή επαφή με την τεχνολογία
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και όγκου δουλειάς
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Παροχές:

 • Ικανοποιητικός μισθός + μηνιαία bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο με επίδομα βενζίνης
 • Άριστο, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Τablet/Laptop εργασίας
 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μοντέλο
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Σχετικές εργασίες