Κάλυψη Τμήματος Πωλήσεων

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Όμιλος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα marketing με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητεί δύο νέους Πωλητές, απόφοιτους  δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό του άμεσα.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για εμάς θα διακατέχονται από την εσωτερική παρακίνηση να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Αρμοδιότητες:

Ο νέοι μας συνεργάτες:

 • Θα αναπτύσσουν την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη στρατηγική Marketing οδηγώντας σε ένα συντονισμένο δίκτυο πωλήσεων
 • Θα σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν όλες τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες
 • Θα να είναι υπεύθυνοι εκπαίδευσης νέων συνεργατών ( Σε ένα δεύτερο στάδιο παραμονής τους στον Όμιλό μας)

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ευκολία συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Ευελιξία
 • Καλός χειρισμός Η/Υ
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης

Παροχές:

 • Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές Marketing και επικοινωνίας
 • Θέση αορίστου σύμβασης
 • Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής ανέλιξης σε έναν άκρως αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Επιμορφωτικά ταξίδια και workshops

 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με αυτούς που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

.* Oι θέσεις δεν αφορούν τηλεφωνικές πωλήσεις ή διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού.

Σχετικές εργασίες