Λογιστής Ά Τάξης

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται Λογιστής για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στην Καλλιθέα.

 

Αρμοδιότητες

 • Τήρηση Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας
 • Έκδοση οικονομικών καταστάσεων
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών προς την διοίκηση
 • Επικοινωνία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες
 • Συμμετοχή και υποστήριξη στις εργασίες κλεισίματος και έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτω

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό στην Λογιστική, Ελεγκτική ή Χρηματοοικονομικά
 • Κάτοχος Ά τάξης Λογιστή
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Γνώσεις μισθοδοσίας
 • Καλή γνώση των ΕΛΠ και της φορολογικής νομοθεσίας

Σχετικές εργασίες