ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΜΗΕΑ

Πληρης Απασχοληση @A.S. PROTE MARITIME LTD δημοσιεύτηκε 2 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητούνται από εταιρία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας, Πτυχιούχοι ΑΕΙ γνωστικών αντικειμένων Μηχανικής, Αεροναυπηγικής, Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση ή/και επαγγελματική εμπειρία στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – UAS) καθώς και στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων με ΣμηΕΑ, για συμμετοχή σε εγκεκριμένα ερευνητικά έργα. Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη συμμετοχή σε συναφή έργα και η ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων στις Ελληνική και Αγγλική γλώσσες.

 

Σχετικές εργασίες