Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης-Front Office

δημοσιεύτηκε 1 μήνα πριν

Περιγραφή εργασίας

Το Jobistas.gr, αναζητά για λογαριασμό πελάτη του, μεγάλης Λογιστικής και Φοροτεχνικής εταιρείας στην Νότια Αττική
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης – Front Office. Η θέση απαιτεί
σωστή διαχείριση του χρόνου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια, ομαδικότητα
και ευγένεια.

Αρμοδιότητες

• Πλήρης διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας (ανακατεύθυνση
κλήσεων, καταγραφή και διανομή μηνυμάτων, παροχή πληροφοριών κτλ.)
• Υποδοχή και καθοδήγηση επισκεπτών κατά την άφιξή τους στην εταιρία
• Διαχείριση συναντήσεων
• Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση πελατών
• Διαχείριση προμηθειών
• Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων και αποτελεσματική αρχειοθέτηση εντύπων
• Αποστολή, παραλαβή, ταξινόμηση και διανομή εγγράφων όποτε αυτό
απαιτείται

Επιθυμητά Προσόντα

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχο ρόλο
• Επιθυμητός τίτλος ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency
• Πολύ καλή γνώση Ms Office (Word, Excel, Power Point), Ms Outlook
• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
• Πολύ καλές δεξιότητες διαπροσωπικής, τηλεφωνικής και γραπτής
επικοινωνίας
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
• Αξιοπιστία και ακεραιότητα
• Ομαδικότητα και συνεργασία
• Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Σχετικές εργασίες