ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληρης Απασχοληση @ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ ΑΒΑΕ δημοσιεύτηκε 1 εβδομάδα πριν

Περιγραφή εργασίας

Από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ Α.Β.Α.Ε  ζητείται:

Χημικός Μηχανικός  ή Χημικός ή Τεχνολόγος τροφίμων

Απαραίτητα Προσόντα :

-Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3χρόνων στην Βιομηχανία.