Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών / Customer Service

Υβριδική @PAKOBAZAAR LTD δημοσιεύτηκε 2 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Η PAKOBAZAAR LTD ζητά να προσλάβει ένα ευχάριστο και υπεύθυνο άτομο για να καλύψει θέση στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και αφορά καθημερινή επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή email με τους πελάτες του e-shop για νέες παραγγελίες, αποστολές, αλλαγές/επιστροφές, διαχείριση τυχόν παραπόνων κ.λπ.

Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Παραγγελιοληψία τηλεφωνική και ηλεκτρονική
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών και προγραμματισμό τους
 • Γραμματειακή υποστήριξη, παραγγελίες σε προμηθευτές
 • Υποβολή προσφορών
 • Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Εξυπηρέτηση πελατών λιανικής και χονδρικής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής / Γερμανικής Γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office
 • Αξιοπιστία και Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνιακές και Οργανωτικές ικανότητες
 • Σωστός προγραμματισμός προτεραιοτήτων, ιδιαιτέρως υπό συνθήκες πίεσης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Θα εκτιμηθούν επιπλέον:

 • Προϋπηρεσία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών e-shop
 • Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση λευκών ειδών ή γενικότερα ειδών σπιτιού
 • Βασικές γνώσεις σε θέματα διακόσμησης σπιτιού
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ

Η εταιρία παρέχει:

 • Εργασία σε ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, ικανοποιητικές απολαβές, δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Σχετικές εργασίες