Υπεύθυνος Πωλήσεων

Υβριδική @esymvoulos IKE δημοσιεύτηκε 2 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Η εταιρεία πληροφορικής ESYMVOULOS Ι.Κ.Ε. με έδρα την ΚΑΛΛΙΘΕΑ/ ΑΤΤΙΚΗ είναι μια νεοσύστατη, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών και αναζητά πωλητή για το cloud λογισμικό της esymvoulos που αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού νόμου, Ταμείου ανάκαμψης, Leader κλπ).

Το esymvoulos είναι το μοναδικό λογισμικό διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων και το target group είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων καθώς και λογιστικά γραφεία που αναλαμβάνουν υποβολές και παρακολουθήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Περιγραφή θέσης εργασίας / αρμοδιότητες:

 • Ενεργή συμμετοχή στην συγγραφή και υλοποίηση προωθητικού υλικού και εταιρικής ταυτότητας.
 • Ενεργή συμμετοχή στην εκπόνηση του τιμοκαταλόγου
 • Ενεργή συμμετοχή στην ενημέρωση και την πρόοδο των πλάνων ανάπτυξης σε συνεργασία με τους μετόχους της esymvoulos ΙΚΕ καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες αυτής
 • Παρουσίαση και επίδειξη Demo του λογισμικού της εταιρείας σε δυνητικούς & υφιστάμενους πελάτες
 • Διαχείριση & επέκταση πελατολογίου
 • Παρακολούθηση των πελατών μετά την πώληση
 • Πωλήσεις μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ της ημεδαπής ή / και της αλλοδαπής κατ’ ελάχιστον

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

 • Προηγούμενη εμπειρία 3 ετών σε πωλήσεις λογισμικού (Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε πωλήσεις λογιστικών λογισμικών ή/και γνώση επί των επιδοτούμενων προγραμμάτων).
 • Εξοικείωση με Cloud λογισμικά και τεχνολογικές λύσεις μέσω Internet & Social Media
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ – MS Office
 • Αντίληψη της λειτουργίας του σύγχρονου marketing
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Δημιουργική σκέψη
 • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια ως προς χρονοδιαγράμματα

Παροχές:

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 12μηνης πλήρους απασχόλησης (μισθός, ασφάλιση & bonus)
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Σχετικές εργασίες