Υπεύθυνος Πωλήσεων

Πληρης Απασχοληση @DAMPLAID A.E. δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Εταιρεία εμπορίας ιατρικών ειδών με έδρα την Αθήνα ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο για το τμήμα Πωλήσεων.

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
  • Δίπλωμα Β’ Κατηγορίας
  • Δυνατότητα ταξιδιών απαραίτητη
  • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πάθος για επιτυχία και εξέλιξη
  • Θα εκτιμηθεί τυχόν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων

Σχετικές εργασίες