• Για την εταιρία  JOBISTAS IKE, η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα jobistas.gr, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο Jobistas.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως “Ιστοσελίδα”) υπόκειται στους όρους που τίθενται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Όρους Χρήσης. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων τίθεται σε εφαρμογή από 25/05/2018 και γνωστοποιείται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος και δεν επιθυμείτε πλέον να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στέλνοντας μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@jobistas.gr.

O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτή της πολιτικής είναι η εταιρεία με την επωνυμία JOBISTAS IKE

JOBISTAS IKE
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43, ΤΚ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (G.D.P.R) της 14ης Απριλίου 2016, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται
Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε “κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί”, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε μας είτε άμεσα από εσάς προαιρετικά είτε έμμεσα συλλέγονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας.

1.1 Προαιρετική παροχή Προσωπικών δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι  υποχρεωτική. Για την δημιουργία του λογαριασμού σας είναι απαραίτητη για λόγους ταυτοποίησης σας η αναγραφή συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, όχι περισσότερων από τα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών δίνεται με συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου ως θετική και εν πλήρη επιγνώσει ενέργεια του υποκειμένου των δεδομένων, και  συνιστά ρητή ένδειξη συγκατάθεσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε.

• Δημοσίευση στη βάση δεδομένων που διατηρούμε τα βιογραφικά: Ως αναζητών εργασία μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας και λοιπά προσωπικά σας δεδομένα στην Jobistas.gr για τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα και την αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων που διατηρούμε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλετε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την επικοινωνία μαζί σας λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της απασχόλησης που σας ενδιαφέρει και προωθώντας σας ως υποψήφιο σε πιθανούς εργοδότες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων και τις λειτουργίες της Βάσης Βιογραφικών κάνετε κλικ εδώ.

• Ενημερωτικά Δελτία και Ειδοποιήσεις εργασίας: Με την εγγραφή σας στο Jobistas.gr πραγματοποιείτε εγγραφή στην αντίστοιχη υπηρεσία μας προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις εργασίας και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Jobistas.gr και τους συνεργάτες της. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε αποκλειστικά για να σας κοινοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες αυτές για να προσαρμόσουμε τις ειδοποιήσεις εργασίας στις προτιμήσεις σας. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε και εντελώς δωρεάν, μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (“unsubscribe/διαγραφή”) και να μη λαμβάνετε στο εξής των ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις εργασίας και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Η διαγραφή από το newsletter δεν συνεπάγεται την συνολική διαγραφή του λογαριασμού σας.
• Συστάσεις/Αξιολόγηση/Παρατηρήσεις: Στην Ιστοσελίδα, σας παρέχεται η δυνατότητα να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου να δημοσιευθεί μία τέτοια αξιολόγηση, θα σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, την επωνυμία της εταιρίας και τον τίτλο εργασίας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για την παραπάνω διαδικασία της αξιολόγησης μπορούν να δημοσιευτούν στην Ιστοσελίδα. Αν δεν επιθυμείτε να υπάρχουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα δημοσιευμένα στον Ιστό, σας παροτρύνουμε να μην υποβάλετε οποιαδήποτε σύσταση/αξιολόγηση/παρατήρηση.
• Ερωτηματολόγια και Έρευνες: Με την βοήθεια των Παρόχων Υπηρεσιών Δικτύου, περιστασιακά ενδέχεται να ζητήσουμε από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές Έρευνες και δημοσκοπήσεις σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι έρευνες αυτές μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Η Jobistas.gr δεν επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί ή κρατά κανένα προσωπικό δεδομένο πέρα από συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην έρευνα.
• Δημοσίευση για θέσεις εργασίας: Ως εργοδότης, μπορείτε να δημοσιεύσετε θέσεις εργασίας στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ενότητα. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να προσλάβετε επαγγελματίες, θα σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, τον τηλεφωνικό αριθμό σας, την επωνυμία της εταιρίας, τη διεύθυνσή χρέωσης κλπ. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για σκοπούς που αφορούν χρεώσεις. Μπορεί επίσης να περιλάβουμε κάποια από αυτά τα δεδομένα στη διαφήμιση της εργασίας. Η Ιστοσελίδα δύναται να διαφημίσει αγγελίες που έχουν δημοσιευθεί σε αυτήν, σε άλλες ιστοσελίδες (όπως Facebook, LinkedIn, Instagram κλπ ) για την γνωστοποίησή της σε πιθανούς υποψήφιους. Σε περίπτωση ανάρτησης αγγελίας και υποβολής ενδιαφέροντος για αυτήν από πλευράς των χρηστών της ιστοσελίδας, υπεύθυνος για την νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού 679/2016, στα οποία απέκτησε πρόσβαση καθίσταται ο εργοδότης.

Δημόσιο προφίλ εργοδότη: Κατά την εγγραφή σας ως εργοδότη στην Ιστοσελίδα, επιλέγετε αν επιθυμείτε το προφίλ σας να είναι δημόσιο ή όχι. Επιλέγοντας ναι στο αντίστοιχο πεδίο, πληροφορίες της εταιρίας σας όπως η διεύθυνσή της, η επωνυμία της, οι ιστοσελίδες της, το λογότυπο της, η περιγραφή που ενδεχομένως θα προσθέστε εσείς και οι τυχών υπόλοιπες αγγελίες που έχετε δημοσιεύσει στην Ιστοσελίδα θα είναι ορατές στους χρήστες, κάνοντας κλικ στην επωνυμία σας στη δημοσιευμένη αγγελία σας.
• Επικοινωνήστε μαζί μας – Αίτημα Πληροφόρησης και Υποστήριξης:  Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη από την Jobistas.gr , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στην Ιστοσελίδα. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να υποβάλετε εξαρτώνται από τις πληροφορίες ή το είδος της υποστήριξης που έχετε αιτηθεί.

1.2. Αιτήσεις εργασίας

Κάνοντας αίτηση ως υποψήφιος σε μια θέση εργασίας που έχει δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα, κοινοποιείτε το προφίλ σας και ότι αυτό περιέχει (δηλαδή τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε συμπληρώσει, καθώς και το αρχείο του βιογραφικού σας ) στον εργοδότη που έχει δημοσιεύσει την συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η jobistas.gr δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρείχατε για τη συμπλήρωση της αίτησης εργασίας σας για σκοπό πέρα από την παροχή δυνατότητας στον Εργοδότη να παραλάβει την αίτηση αυτή ή να τη διαχειριστεί για την ενδεχόμενη πρόσληψή σας.

1.3 Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log
Ομοίως με άλλες εταιρίες, η εταιρία χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

1.4 Προαιρετική αποστολή του βιογραφικού στην Jobistas.gr για επεξεργασία και διόρθωση

Μέσα από την Ιστοσελίδα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της ( μέσα από την αντίστοιχη ενότητα και μόνο έπειτα από σχετικό αίτημα του χρήστη), να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ομάδα του Jobistas για να το επεξεργαστούν και ενδεχομένως να το τροποποιήσουν. Αν επιλέξουν αυτή την λειτουργία οι χρήστες, η ομάδα του Jobistas μόλις ολοκληρώσει την επεξεργασία του βιογραφικού, θα αποστείλει στον υποψήφιο το τροποποιημένο βιογραφικό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα από την συγκεκριμένη λειτουργία, αφαιρούνται από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, μόνο ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει εκ νέου το τροποποιημένο  βιογραφικό του, σε περίπτωση που το επιθυμεί, στον λογαριασμό που τηρεί στην Ιστοσελίδα.

2. Προσωπικά Δεδομένα που Μοιραζόμαστε
Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται εδώ. Με την παροχή σας σε εμάς προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς.
Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε να προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών που διατηρούμε για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρία ή για να ανταποκριθούν στις νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η εταιρία δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.
Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου. Στην περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρης της εταιρίας ή του περιουσιακού στοιχείου, ή τροποποίηση της επωνυμίας ή της μορφής του νομικού προσώπου διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας. Αν συμβεί η προαναφερθείσα πώληση, μεταβολή ή μεταβίβαση, θα προσπαθήσουμε να απαιτήσουμε από τον μετατιθέμενο να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε στην ιστοσελίδα με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας από τον μετατιθέμενο στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του.

Η εταιρία δεσμεύεται να μην διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί, ήτοι δηλαδή την διαδικτυακή <<συνάντηση>> υποψήφιων εργαζόμενων και εργοδοτών και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει ο χρήστης.

2.1 Προσωπικά Δεδομένα στη Βάση Δεδομένων Βιογραφικού Σημειώματος
Όταν μεταφορτώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων βιογραφικού σημειώματος, μας παρέχετε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς που ορίζονται στους Όρους Χρήσης Βιογραφικού Σημειώματος. Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανούς υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού, οι οποίοι θα έχουν ελάχιστη πρόσβαση στη βάση δεδομένων των υποψηφίων μας, και αποκλειστικά πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, ως Αποδέκτες των Δεδομένων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 παράγραφος 9 του Κανονισμού 679/2016. Οι εργοδότες διατηρούν πρόσβαση στα βιογραφικά των χρηστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη αγγελία για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 3 έτη από την ημερομηνία ανάρτησης της αγγελίας, πέρα από το οποίο η πρόσβαση αυτή διακόπτεται από πλευράς της Jobistas. Μετά την λήψη του βιογραφικού σημειώματος των χρηστών, απαιτείται οι ίδιοι οι εργοδότες να διαφυλάσσουν τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης σε εργασία, και καθίστανται πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων από πλευράς του υποψήφιου εργοδότη και επιθυμίας άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων δυνάμει του Κανονισμού 679/2016, παρακαλούμε να ανατρέξετε και στην δική τους Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους πρακτικές. Επιπροσθέτως, έχουμε τη δυνατότητα να τους παράσχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες (γενικές πληροφορίες για τους χρήστες των υπηρεσιών μας) για τη απόδοση της ιστοσελίδας, όπως τον αριθμό επισκεπτών, τη χώρα κατοικίας τους, την ηλικία, το φύλο και τις γλωσσικές προτιμήσεις.

3. Δικαιώματα και Επιλογές
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 679/2016. Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας.
Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 679/2016 .
Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρία οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα) εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος.
Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία», ή εναλλακτικά πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος της παρούσας σελίδας. Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποιήση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων  διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

4. Μεταφορές Δεδομένων
Η εταιρία κυρίως συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε. ή χρήσης τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα, τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

5. Διατήρηση Αρχείων
Η εταιρία διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς συλλογής τους (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον νόμο, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ετών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων επαναβεβαιώσει την συναίνεση του στην επεξεργασία των δεδομένων του και επιβεβαιώσει την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. Σε περίπτωση αδράνειας, η οποία αποδεικνύεται από την απουσία εισόδου του υποκειμένου στον λογαριασμό του με χρήση των προσωπικών του κωδικών, για πάνω από 24 μήνες ο λογαριασμός καθώς και όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διαγράφονται από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. 

6. Συνδέσεις Προς Λοιπούς Ιστοτόπους
Παρέχουμε συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους εκτός της εταιρίας για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με την εταιρία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστοτόπους.

7. Ασφάλεια
Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016.

8. Ενημερώσεις: Πολιτική Απορρήτου
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση. Θα σημειωθεί παρακάτω η ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και ποια έκδοση έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.

9. Επικοινωνία
Αν επιθυμείτε (1) να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, (2) να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, (3) να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, (4) να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό και (5) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση, ή εναλλακτικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση.

JOBISTAS IKE
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43
ΤΚ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 31.12.2021