Αποθηκάριος

Πληρης Απασχοληση @GEFSINUS δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Η Γευσήνους, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες σε τομείς όπως επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, ιδιωτικά σχολεία – κολλέγια), νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ., αναζητά για την Κεντρική Μονάδα Παραγωγής της στο Κρυονέρι Αττικής:

Αποθηκάριο

Αρμοδιότητες:

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την παραλαβή, τον έλεγχο και την τοποθέτηση των προϊόντων, τη φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων, τη διενέργεια απογραφών και τον έλεγχο των αποθεμάτων, τη διαχείριση του χώρου αποθήκης.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
  • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Η εταιρία προσφέρει:

  • Πλήρη απασχόληση σε πρωϊνό ωράριο
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Ευχάριστο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης
  • Παροχή γεύματος σε εστιατόριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας