Βοηθός λογιστή

Πληρης Απασχοληση @Ελένη Κατάρα λογιστικό γραφείο δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται βοηθός λογιστή για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στις Αχαρνές.

Αρμοδιότητες: Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, γνώση μισθοδοσίας και υποβολής εντύπων ΕΡΓΑΝΗ, προσλήψεις-αποχωρήσεις, υποβολή ΑΠΔ και ΦΜΥ, επικοινωνία με πελάτες και υπηρεσίες.

Προσόντα: Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, γνώση προγραμμάτων Word, Excel, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών.

Σχετικές εργασίες