Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αυτοκινήτων

Πληρης Απασχοληση @KSM δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Η ΚSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εξουσιοδοτημένου συνεργείου αυτοκινήτων, αναζητά:

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Αυτοκινήτων

 

Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
  • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
  • Μεθοδικότητα, συνέπεια

Παρέχονται:

  • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος των προσόντων
  • Σταθερή συνεργασία σε δυναμικό περιβάλλον
  • Εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Σχετικές εργασίες