Τεχνικό οπτικών ινών ή βοηθό ηλεκτρολόγου

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 1 εβδομάδα πριν

Περιγραφή εργασίας

Εταιρία τηλεπικοινωνιών που εδρεύει στην Νίκαια ζητεί για άμεση πρόσληψη τεχνικούς οπτικών ινών ή βοηθούς ηλεκτρολόγους για έργο οπτικών ινών με πλήρης απασχόληση

Σχετικές εργασίες