Υποδείγματα Αγγελιών

Υποδείγματα Αγγελιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε παραδείγματα αγγελιών για κάποιες βασικές ειδικότητες και να τα χρησιμοποιήσετε για την δική σας αγγελία εργασίας. Μπορείτε απλώς να κάνετε αντιγραφή/επικόλληση το υπόδειγμα που ταιριάζει περισσότερο στην αγγελία που θέλετε να ανεβάσετε και να την προσαρμόσετε αναλόγως προσθέτοντας/αφαιρώντας ότι εσείς θέλετε!

Μπορείτε επίσης να πάρετε ιδέες για τα απαραίτητα ή τα επιθυμητά προσόντα που θέλετε να έχει ο υποψήφιος για τη θέση που θέλετε να καταχωρήσετε αγγελία!

Μην ξεχνάτε πως αν δοκιμάσετε να καταχωρήσετε αγγελία στο jobistas.gr, θα βρείτε τα υποδείγματα με δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής, μέσα στην φόρμα καταχώρησης αγγελίας για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία!

Ζητείται Βοηθός Λογιστή για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο/εμπορική εταιρία/βιομηχανία/εταιρία τροφίμων στην περιοχή του Μοσχάτου.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Συγκέντρωση, έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών
 • Καταχώρηση και συμφωνία τραπεζών
 • Παρακολούθηση αδειών
 • Συμφωνία πελατών-προμηθευτών και ορθή παρακολούθηση των υπολοίπων
 • Τήρηση Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας 
 • Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών
 • Συνεργασία με τον εξωτερικό Λογιστή για τον υπολογισμό ΦΠΑ και λοιπών φόρων, καθώς και δηλώσεις listing, intrastat κλπ
 • Επικοινωνία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες 
 • Συμμετοχή και υποστήριξη στις εργασίες κλεισίματος και έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Τήρηση ταμείου
 • Εξωτερικές εργασίες

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Γνώσεις μισθοδοσίας
 • Καλή γνώση των ΕΛΠ και της φορολογικής νομοθεσίας

Δυνατότητα εργασίας υπό απαιτητικές συνθήκες

Ζητείται Βοηθός λογιστή/Λογιστής για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στους Αμπελόκηπους.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των εταιριών για επίβλεψη των λογιστικών εργασιών (Έλεγχος καταχωρήσεων , συμφωνίες εμπορικού-λογιστικού κυκλώματος, καταχωρήσεις σε βιβλία Γ' κατηγορίας, Μητρώο Παγίων , κλπ)
 • Τήρηση απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων
 • Περιοδική τακτική ενημέρωση των πελατών για τα οικονομικά αποτελέσματα τους , καθώς και για τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
 • Έλεγχος ,Σύνταξη και Υποβολή των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ , Παρακρατούμενων Φόρων , INTRASTAT κλπ ) ,
 • Υποστήριξη στις εργασίες κλεισίματος χρήσης, σύνταξη Ισολογισμού και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ν , Ε3 κλπ)
 • Εξωτερικές εργασίες

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό στην Λογιστική, Ελεγκτική ή Χρηματοοικονομικά
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office

Από εμπορική εταιρία στον Πειραιά ζητείται υπάλληλος για το τμήμα αγορών.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Οργάνωση και συντονισμός αγορών. Εύρεση και αξιολόγηση προμηθευτών και καθημερινή επικοινωνία μαζί τους.
 • Διαχείριση και καταχώρηση εισαγωγών
 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών
 • Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών
 • Λοιπές εργασίες συντονισμού τμήματος αγορών
 • Παρακολούθηση αποθήκης και μέριμνα για την πληρότητα πρώτων υλών και αναλωσίμων

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επιθυμητές σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Η/Υ και συστημάτων ERP
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή
 • Άριστη γνώση Microsoft office

Από μεγάλη βιομηχανία στην Δυτική Θεσσαλονίκη ζητείται υπάλληλος τιμολόγησης.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Εξυπηρέτηση παραγγελιών πελατών του εξωτερικού από την καταχώρησή τους μέχρι και την τιμολόγηση των προϊόντων με όλες τις απαραίτητες εξαγωγικές διαδικασίες
 • Συντονισμός μεταφορικών εταιριών και διεκπεραίωση εκτελωνιστικών διαδικασιών
 • Άνοιγμα νέων αγορών και επίτευξη εμπορικών στόχων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπορική αντίληψη
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office
 • Οργανωτικές ικανότητες

Από μεγάλη βιομηχανία τροφίμων στην Ανατολική Αττική ζητείται Εμπορικός Διευθυντής.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου
 • Διοίκηση και συντονισμός ομάδας, επίβλεψη, κατεύθυνση
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με τους πωλητές και τα άλλα τμήματα της εταιρείας
 • Άμεση συνεργασία με τη διοίκηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας.
 • Ανάπτυξη πελατολογίου, προώθηση υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, δημιουργία νέων αγορών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση
 • Γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office

Οργανωτικές ικανότητες

Από όμιλο επιχειρήσεων στην Σίνδο  ζητείται Εσωτερικός ελεγκτής.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Μέριμνα για την συμμόρφωση της εταιρίας με σχετικούς κανόνες, νομοθεσίες και ρυθμίσεις
 • Αξιολόγηση της λειτουργικής και διοικητικής απόδοσης της εταιρίας
 • Μέριμνα για την αξιολόγηση και την βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 • Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελεγκτική/Χρηματοοικονομική
 • Θα εκτιμηθεί η κατοχή πρόσθετων επαγγελματικών πιστοποιήσεων εξωτερικού ή εσωτερικού ελεγκτή (CIA, A.C.C.A, Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office

Από μεγάλη βιομηχανική εταιρία στην Ανατολική Αττική  ζητείται Υπεύθυνος Logistics

 

Αρμοδιότητες

 

 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Συντονισμός και επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των αποθεμάτων και μέριμνα για την σωστή ποσότητα προϊόντων
 • Συντονισμός και βελτίωση του συστήματος μεταφορών
 • Οργάνωση της ομάδας της αποθήκης και συνεχής εκπαίδευση
 • Ορθή καταγραφή και παρακολούθηση των αποθεμάτων σε σύστημα ERP

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 • Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στα Logistics
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office
 • Εμπειρία σε συστήματα ERP
 • Διοικητικές ικανότητες

Από όμιλο επιχειρήσεων στην Δυτική Αττική ζητείται Marketing Assistant.

Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή σε έρευνες αγοράς και μελέτες ανάλυσης ανταγωνισμού
 • Κατάρτιση Marketing plan
 • Παρακολούθηση media plan και έλεγχος αποτελεσματικότητας
 • Συμμετοχή στη σύνταξη business plans
 • Διαχείριση ιστοσελίδας (δημιουργία & ανάρτηση υλικού, ενημέρωση βάσης δεδομένων εταιρικών Portal)
 • Διαχείριση εταιρικών Social Media
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Digital Campaigns (SEO / SEM, Email/Database marketing, Social Media)
 • Σύνταξη και εικαστικό σχεδιασμό εταιρικών παρουσιάσεων, εντύπων, newsletter
 • Υποστήριξη & συμμετοχή στη διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία (2) δύο ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση το Μάρκετινγκ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε Marketing ή ΜΒΑ επιθυμητές
 • Εμπειρία σε έρευνες αγοράς και ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
 • Εμπειρία στο Digital Marketing
 • Γνώσεις Facebook Ads, Google Analytics
 • Άριστη γνώση εφαρμογών Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
 • Γνώση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας (Photoshop, Ιllustrator ή αντίστοιχο)
 • Εξοικείωση με CRM συστήματα, θα εκτιμηθεί

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Ζητείται Λογιστής για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο/εμπορική εταιρία/βιομηχανία/εταιρία τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Έλεγχος και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου ( καταχωρήσεις, συμφωνίες, αρχειοθέτηση κλπ)
 • Διαχείριση cash flow
 • Συμμετοχή σε όλο το φάσμα των εργασιών του λογιστηρίου και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης του επιπέδου.
 • Τήρηση Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας 
 • Έκδοση οικονομικών καταστάσεων
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών προς την διοίκηση
 • Επικοινωνία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες 
 • Συμμετοχή και υποστήριξη στις εργασίες κλεισίματος και έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση ταμείου
 • Παρακολούθηση αποθήκης

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό στην Λογιστική, Ελεγκτική ή Χρηματοοικονομικά
 • Επιθυμητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος Ά τάξης Λογιστή
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Γνώσεις μισθοδοσίας
 • Καλή γνώση των ΕΛΠ και της φορολογικής νομοθεσίας
 • Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Δυνατότητα εργασίας υπό απαιτητικές συνθήκες
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης ευθυνών

Οικονομικός διευθυντής

Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής για πλήρη απασχόληση σε εμπορική εταιρία/βιομηχανία/εταιρία τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Επίβλεψη λογιστηρίου και διασφάλιση ορθότητας καταχώρησης των λογιστικών πράξεων, τήρησης των διαδικασιών και εύρυθμης λειτουργίας 
 • Διαχείριση cash flow και οργάνωση πληρωμών προς προμηθευτές και δημόσιους φορείς
 • Σύνταξη ετήσιου budget και δημιουργία των απαραίτητων μηνιαίων αναφορών προς τη διοίκηση σε αυστηρά χρονικά deadlines 
 • Επικοινωνία και συνεργασία  με τους εξωτερικούς λογιστές καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας
 • Βελτιστοποίηση της κερδοφορίας της εταιρίας
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών προς την διοίκηση
 • Εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων και ιδρυμάτων
 • Συμμετοχή και επίβλεψη στις εργασίες κλεισίματος και έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό στην Λογιστική, Ελεγκτική ή Χρηματοοικονομικά
 • Επιθυμητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Υπευθυνότητα, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Από μεγάλη βιομηχανία στην Δυτική Θεσσαλονίκη ζητείται υπάλληλος τιμολόγησης.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Έκδοση παραστατικών
 • Διαχείριση και συντονισμός παραγγελιών, επικοινωνία με πελάτες, μεταφορικές κλπ
 • Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων πελατών
 • Λοιπές εργασίες εμπορικού τμήματος

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Οργανωτικές ικανότητες

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Από μεγάλη βιομηχανία στην Δυτική Θεσσαλονίκη ζητείται Διευθυντής Εξαγωγών.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Ανάπτυξη πελατολογίου και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στη διεθνή αγορά
 • Διοίκηση και συντονισμός του τμήματος εξαγωγών. Επίβλεψη και εκπαίδευση για την ορθή τήρηση όλων των εξαγωγικών διαδικασιών
 • Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Άνοιγμα νέων αγορών και επίτευξη εμπορικών στόχων
 • Υποστήριξη και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου πελατολογίου
 • Άμεση συνεργασία με τη διοίκηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως υπεύθυνος εξαγωγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών

Από εξαγωγική εταιρία στην Καβάλα ζητείται υπάλληλος γραφείου.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Αρχειοθέτηση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό
 • Γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανότητες

Από όμιλο επιχειρήσεων στην Δυτική Αττική ζητείται Οικονομικός Αναλυτής.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Σύνταξη και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και Cash Flow της εταιρείας
 • Υποστήριξη στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών του ομίλου βάσει ΔΛΠ και στη σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και αναφορών σε περιοδική βάση
 • Διαδικασία μηνιαίου κλεισίματος
 • Διαμόρφωση προτάσεων για βελτιώσεις στην οργάνωση των εργασιών και διαδικασιών
 • Επεξεργασία κοστολογικών δεδομένων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office

Από μεγάλη εταιρία τροφίμων στην Ανατολική Αττική ζητείται Διευθυντής  Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός σε συνεργασία με τη διοίκηση και εφαρμογή της στρατηγικής των πωλήσεων της εταιρίας για την επίτευξη του στόχου και την επέκταση της πελατειακής βάσης
 • Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού πωλήσεων και παρακολούθηση υλοποίησης
 • Διαχείριση σε προσωπικό επίπεδο και διοργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους μεγάλους πελάτες
 • Παρακολούθηση και ανάλυση τάσεων αγοράς
 • Προτάσεις και υλοποίηση τρόπων αντιμετώπισης του ανταγωνισμού
 • Επίβλεψη, συντονισμός και καθοδήγηση ομάδας πωλητών
 • Δημιουργία και παρακολούθηση report βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Τουλάχιστον 6ετής μπειρία στον χώρο των πωλήσεων
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου

Από όμιλο επιχειρήσεων στην Δυτική Αττική ζητείται HR Manager.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Προγραμματισμός και πρόβλεψη των άμεσων και μελλοντικών αναγκών της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Δημιουργία ενός προγράμματος πρόσληψης, δοκιμής και συνεντεύξεων και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Δημιουργία κινήτρων και στόχων για το προσωπικό
 • Διενέργεια συνεντεύξεων
 • Οργάνωση στρατηγικών ανάπτυξης και κατάρτισης του προσωπικού

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες