Χρήσιμες συμβουλές προς εργοδότες

Χρήσιμες συμβουλές προς εργοδότες

Παρακάτω θα βρείτε μερικά υποδείγματα αγγελιών για τις πιο συχνά αναζητούμενες θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα θα βρείτε και μερικές πιθανές ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε σε έναν υποψήφιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Μέσα από τα υποδείγματα θα βρείτε ιδέες για τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα που θέλετε να έχουν οι υποψήφιοί.

Επίσης στην ενότητα των ερωτήσεων για συνέντευξη θα πάρετε ιδέες σχετικά με το τι μπορείτε να ρωτήσετε τον υποψήφιο σας. Έτσι θα καταφέρετε να σχηματίσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις ικανότητες και την κουλτούρα του.